Wat kunnen wij voor u betekenen?

arp-schoonmaakdiensten is een jonge onderneming die zich richt op de schoonmaak van diverse objecten zoals scholen, kinderdagverblijven en kantoren. Desgewenst kunnen aanvullende facilitaire diensten worden verzorgd. arp-schoonmaakdiensten is in 2008 opgericht door de eigenaar A.R. Papeveld.

Het onstaan van ARP Schoonmaakdiensten

arp-schoonmaakdiensten is een antwoord op een vraag uit de markt. A.R. Papeveld, de eigenaar en oprichter, heeft ervaring opgebouwd door in een ander verband diverse schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Op basis van de in dat verband geleverde kwaliteit is hem gevraagd deze schoonmaakwerkzaamheden voor eigen rekening en verantwoording te gaan doen.

De strategie van ARP Schoonmaakdiensten

Medio 2008 heeft arp-schoonmaakdiensten haar schoonmaakactviteiten uitgebreid. Deze uitbreiding werd gerealiseerd doordat een collega zijn bedrijfsuitoefening beëindigde. Inmiddels verzorgt arp-schoonmaakdiensten de schoonmaak van ongeveer dertig objecten. De uitbreiding van werkzaamheden leidde tot een uitbreiding van het personeelsbestand. Voorlopig richt arp-schoonmaakdiensten zich vooral op consolidatie van haar huidige activiteiten. Een bescheiden groei in de regio sluit zij echter niet uit.

Het kenmerk van ARP Schoonmaakdiensten

De bedrijfsvoering van ARP Schoonmaakdiensten